Châu Đoàn Phát và 2 lần sắm vai người hùng tuyển futsal Việt Nam

Châu Đoàn Phát và 2 lần sắm vai người hùng của tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Getty
Châu Đoàn Phát và 2 lần sắm vai người hùng của tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Getty
Châu Đoàn Phát và 2 lần sắm vai người hùng của tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Getty
Lên top