“Chảo lửa” Vinh trở lại, SLNA thắng thuyết phục HAGL