Chàng tiền vệ Scotland và ấm nước nóng của Sir Alex