Chàng nhân viên văn phòng 9X chuyên ẵm giải chạy trail

Đỗ Trọng Nhơn dù mới tập chạy hơn 1 năm nhưng lên podium hầu hết các giải chạy trail gần đây. Ảnh: NVCC
Đỗ Trọng Nhơn dù mới tập chạy hơn 1 năm nhưng lên podium hầu hết các giải chạy trail gần đây. Ảnh: NVCC
Đỗ Trọng Nhơn dù mới tập chạy hơn 1 năm nhưng lên podium hầu hết các giải chạy trail gần đây. Ảnh: NVCC
Lên top