TỪ HÀNG LOẠT SỰ CỐ LIÊN TIẾP Ở V.LEAGUE:

Chẳng lẽ “không có đất cho sự tử tế”?