Champions League trở lại, CR7 và Messi đã sẵn sàng “vít ga“