Champions League 2020-2021: Chuyện gì cũng có thể xảy ra…

Nếu Real Madrid và Inter Milan bị loại thì hẳn nhiên là “chuyện gì cũng có thể xảy ra”! Ảnh: AFP
Nếu Real Madrid và Inter Milan bị loại thì hẳn nhiên là “chuyện gì cũng có thể xảy ra”! Ảnh: AFP
Nếu Real Madrid và Inter Milan bị loại thì hẳn nhiên là “chuyện gì cũng có thể xảy ra”! Ảnh: AFP
Lên top