Chấm điểm trận Việt Nam 5-0 Campuchia: Hàng công chói sáng