Cerezo Osaka khẳng định Đặng Văn Lâm không phải F1

Cerezo Osaka khẳng định Đặng Văn Lâm không phải là trường hợp F1 của ca nhiễm COVID-19 trong câu lạc bộ. Ảnh: Cerezo Osaka
Cerezo Osaka khẳng định Đặng Văn Lâm không phải là trường hợp F1 của ca nhiễm COVID-19 trong câu lạc bộ. Ảnh: Cerezo Osaka
Cerezo Osaka khẳng định Đặng Văn Lâm không phải là trường hợp F1 của ca nhiễm COVID-19 trong câu lạc bộ. Ảnh: Cerezo Osaka
Lên top