Cavani và Neymar choảng nhau: 1 triệu euro và một mớ hỗn độn

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.