Cầu thủ U17 Hà Nội đến xin lỗi cầu thủ Trung Quốc sau va chạm xấu xí

Cầu thủ Đức Anh trực tiếp đến thăm hỏi, xin lỗi cầu thủ và Ban huấn luyện U17 Hebei China Fortune.
Cầu thủ Đức Anh trực tiếp đến thăm hỏi, xin lỗi cầu thủ và Ban huấn luyện U17 Hebei China Fortune.
Cầu thủ Đức Anh trực tiếp đến thăm hỏi, xin lỗi cầu thủ và Ban huấn luyện U17 Hebei China Fortune.
Lên top