Cầu thủ Trương Văn Thái Quý nhận bằng khen của tỉnh Quảng Trị

Trương Văn Thái Quý người thân nhận hoa và bằng khen của ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
Trương Văn Thái Quý người thân nhận hoa và bằng khen của ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
Trương Văn Thái Quý người thân nhận hoa và bằng khen của ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top