Cầu thủ Thái khi xuất ngoại lại thành công hơn hẳn...

Chanathip Songkrasin (trái) và Theerathon Bunmathan (phải) thành công khi xuất ngoại, hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam gần đây. Nguồn Bangkok Post
Chanathip Songkrasin (trái) và Theerathon Bunmathan (phải) thành công khi xuất ngoại, hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam gần đây. Nguồn Bangkok Post
Chanathip Songkrasin (trái) và Theerathon Bunmathan (phải) thành công khi xuất ngoại, hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam gần đây. Nguồn Bangkok Post
Lên top