Cầu thủ nhập tịch Phan Lê Issac "kêu cứu"

Ông Nguyễn Minh Châu (trái) đang chu cấp hoàn toàn cho Phan Lê Issac, để chờ ngày xuất cảnh về Uganda. Ảnh: NVCC.
Ông Nguyễn Minh Châu (trái) đang chu cấp hoàn toàn cho Phan Lê Issac, để chờ ngày xuất cảnh về Uganda. Ảnh: NVCC.
Ông Nguyễn Minh Châu (trái) đang chu cấp hoàn toàn cho Phan Lê Issac, để chờ ngày xuất cảnh về Uganda. Ảnh: NVCC.
Lên top