Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cầu thủ Ireland đột quỵ trên giường, qua đời khi 27 tuổi