Carlos Alcaraz - Phía sau thành công của tay vợt 18 tuổi

Carlos Alcaraz sớm có sự chuyên nghiệp và tạo thói quen rèn luyện cùng sự hỗ trợ của một bộ máy gồm các chuyên gia hàng đầu. Ảnh: ATP Tour
Carlos Alcaraz sớm có sự chuyên nghiệp và tạo thói quen rèn luyện cùng sự hỗ trợ của một bộ máy gồm các chuyên gia hàng đầu. Ảnh: ATP Tour
Carlos Alcaraz sớm có sự chuyên nghiệp và tạo thói quen rèn luyện cùng sự hỗ trợ của một bộ máy gồm các chuyên gia hàng đầu. Ảnh: ATP Tour
Lên top