Cao thủ MMA gây cười vì học đòn "gối bay" của Martin Nguyễn bất thành

Cao thủ MMA học đòn đá bay của Martin Nguyễn nhưng bất thành.
Cao thủ MMA học đòn đá bay của Martin Nguyễn nhưng bất thành.
Cao thủ MMA học đòn đá bay của Martin Nguyễn nhưng bất thành.
Lên top