Cận cảnh chiếc đầu gối biến dạng của thủ môn Argentina

Ảnh: Univision TDN.
Ảnh: Univision TDN.
Ảnh: Univision TDN.