Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cán bộ nào “đi du lịch Olympic”?