Cảm hứng mang tên Công Phượng

Công Phượng sẽ mang đến cảm hứng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Công Phượng sẽ mang đến cảm hứng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Công Phượng sẽ mang đến cảm hứng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Lên top