Cầm hòa Hải Phòng ở Lạch Tray, FLC Thanh Hoá vẫn chưa “nếm mùi thất bại“