Cái “que” trái của Quang Hải

Quang Hải đã để lại dấu ấn cả trong màu áo U19 và U23 VN. Ảnh: Đ.Đ
Quang Hải đã để lại dấu ấn cả trong màu áo U19 và U23 VN. Ảnh: Đ.Đ
Quang Hải đã để lại dấu ấn cả trong màu áo U19 và U23 VN. Ảnh: Đ.Đ