Cái giơ tay chào của Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng ăn mừng theo phong cách lính. Ảnh chụp màn hình
Bùi Tiến Dũng ăn mừng theo phong cách lính. Ảnh chụp màn hình
Bùi Tiến Dũng ăn mừng theo phong cách lính. Ảnh chụp màn hình
Lên top