Các huyền thoại vẫn không quên cách khiến El Clasico đặc biệt

Các huyền thoại của 2 đội bóng đã tạo nên cuộc hội ngộ thú vị tại trận El Clasico nổi tiếng. Ảnh: Real Madrid
Các huyền thoại của 2 đội bóng đã tạo nên cuộc hội ngộ thú vị tại trận El Clasico nổi tiếng. Ảnh: Real Madrid
Các huyền thoại của 2 đội bóng đã tạo nên cuộc hội ngộ thú vị tại trận El Clasico nổi tiếng. Ảnh: Real Madrid
Lên top