Các giải đấu muốn UEFA nghĩ lại về cải tổ Champions League

Các giải vô địch quốc gia hàng đầu chưa thống nhất với đề xuất mới của UEFA. Ảnh: AFP
Các giải vô địch quốc gia hàng đầu chưa thống nhất với đề xuất mới của UEFA. Ảnh: AFP
Các giải vô địch quốc gia hàng đầu chưa thống nhất với đề xuất mới của UEFA. Ảnh: AFP
Lên top