Các đội futsal phản ứng, VFF nói gì?

Lãnh đạo câu lạc bộ futsal Zetbit Sài Gòn FC không đồng ý với việc VFF tự ý sửa đổi, bổ sung điều lệ giải mà chưa thông qua ý kiến các đội bóng. Ảnh: Zetbit Sài Gòn
Lãnh đạo câu lạc bộ futsal Zetbit Sài Gòn FC không đồng ý với việc VFF tự ý sửa đổi, bổ sung điều lệ giải mà chưa thông qua ý kiến các đội bóng. Ảnh: Zetbit Sài Gòn
Lãnh đạo câu lạc bộ futsal Zetbit Sài Gòn FC không đồng ý với việc VFF tự ý sửa đổi, bổ sung điều lệ giải mà chưa thông qua ý kiến các đội bóng. Ảnh: Zetbit Sài Gòn
Lên top