DIỄN BIẾN KỊCH TÍNH VÀ CẢ “TÍNH... KỊCH” NHỮNG VÒNG CUỐI TOYOTA V.LEAGUE 2016:

Các đội bóng phải có trách nhiệm với khán giả