Các cầu thủ U23 quê Hải Dương nhận mưa tiền thưởng từ doanh nghiệp

Các cầu thủ U23 quê hương Hải Dương nhận quà từ các doanh nghiệp. Ảnh THD
Các cầu thủ U23 quê hương Hải Dương nhận quà từ các doanh nghiệp. Ảnh THD
Các cầu thủ U23 quê hương Hải Dương nhận quà từ các doanh nghiệp. Ảnh THD
Lên top