Cả thế giới đều dừng lăn bóng, chỉ có V.League tính đá sớm

Việc VPF tính đến phương án đá tập trung tại miền Bắc không được nhiều đội bóng ủng hộ. Ảnh: VPF.
Việc VPF tính đến phương án đá tập trung tại miền Bắc không được nhiều đội bóng ủng hộ. Ảnh: VPF.
Việc VPF tính đến phương án đá tập trung tại miền Bắc không được nhiều đội bóng ủng hộ. Ảnh: VPF.
Lên top