Buriram United đá AFC Championes League, Xuân Trường khó có cửa ra sân

Xuân Trường khó có cửa ra sân ở AFC Champions League cùng Buriram United khi mà vị trí của anh đang được vận hành khá tốt.
Xuân Trường khó có cửa ra sân ở AFC Champions League cùng Buriram United khi mà vị trí của anh đang được vận hành khá tốt.
Xuân Trường khó có cửa ra sân ở AFC Champions League cùng Buriram United khi mà vị trí của anh đang được vận hành khá tốt.
Lên top