Bùi Tiến Dũng, Thành Lương kể về "tuổi thơ dữ dội" cho các em nhỏ

Các cầu thủ trong chương trình "Đá bóng và sẻ chia". Ảnh: Đ.H
Các cầu thủ trong chương trình "Đá bóng và sẻ chia". Ảnh: Đ.H
Các cầu thủ trong chương trình "Đá bóng và sẻ chia". Ảnh: Đ.H
Lên top