Bù giờ gây tranh cãi, tổ trọng tài được cảnh sát hộ tống rời sân Tân An