Brazil vs Costa Rica: Vũ công Samba chiến thắng để tìm lại danh dự