Boxing TPHCM tổ chức “Đêm thượng võ” vì mục đích từ thiện

Số tiền từ sự kiện "Đêm thượng võ" sẽ dùng để giúp đỡ huấn luyện viên boxing Đỗ Ngọc Hòa cùng 1 dự án thiện nguyện khác. Ảnh: N.T.
Số tiền từ sự kiện "Đêm thượng võ" sẽ dùng để giúp đỡ huấn luyện viên boxing Đỗ Ngọc Hòa cùng 1 dự án thiện nguyện khác. Ảnh: N.T.
Số tiền từ sự kiện "Đêm thượng võ" sẽ dùng để giúp đỡ huấn luyện viên boxing Đỗ Ngọc Hòa cùng 1 dự án thiện nguyện khác. Ảnh: N.T.
Lên top