Boxing "Celebrity Fights - Chef Edition": Khi đầu bếp nổi tiếng lên sàn

Rất nhiều những đầu bếp nổi tiếng sẽ xỏ găng và so tài với nhau. Ảnh: Truyền hình FPT
Rất nhiều những đầu bếp nổi tiếng sẽ xỏ găng và so tài với nhau. Ảnh: Truyền hình FPT
Rất nhiều những đầu bếp nổi tiếng sẽ xỏ găng và so tài với nhau. Ảnh: Truyền hình FPT
Lên top