Bóng nam học nữ

ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games 29. Ảnh: D.P
ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games 29. Ảnh: D.P
ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games 29. Ảnh: D.P