Bóng hồng đồng sở hữu câu lạc bộ Newcastle là ai?

Amanda Staveley có vai trò rất quan trọng trong cuộc đàm phán kéo dài, nhiều trở ngại để Newcastle thuộc về giới chủ Saudi Arabia. Ảnh: The Sun
Amanda Staveley có vai trò rất quan trọng trong cuộc đàm phán kéo dài, nhiều trở ngại để Newcastle thuộc về giới chủ Saudi Arabia. Ảnh: The Sun
Amanda Staveley có vai trò rất quan trọng trong cuộc đàm phán kéo dài, nhiều trở ngại để Newcastle thuộc về giới chủ Saudi Arabia. Ảnh: The Sun
Lên top