Bóng đá Việt: Không cần Đặng Lê Nguyên Vũ, đã có Lê Hoàng Diệp Thảo

King Coffee ký hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển với VFF.  Ảnh VFF
King Coffee ký hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển với VFF. Ảnh VFF
King Coffee ký hợp đồng tài trợ cho các đội tuyển với VFF. Ảnh VFF
Lên top