Bóng đá và những câu chuyện “điên rồ” từ một sân chơi

Khoảnh khắc đầy xúc cảm ngày Tin Lớn & Anh Em giành ngôi vô địch. Ảnh: Minh Hoàng
Khoảnh khắc đầy xúc cảm ngày Tin Lớn & Anh Em giành ngôi vô địch. Ảnh: Minh Hoàng
Khoảnh khắc đầy xúc cảm ngày Tin Lớn & Anh Em giành ngôi vô địch. Ảnh: Minh Hoàng