Bóng đá nữ Hà Nội được tài trợ 3 tỉ đồng trong năm 2019

Mỗi nhà tài trợ trao 1,5 tỉ cho bóng đá nữ Hà Nội. Ảnh: Đ.H
Mỗi nhà tài trợ trao 1,5 tỉ cho bóng đá nữ Hà Nội. Ảnh: Đ.H
Mỗi nhà tài trợ trao 1,5 tỉ cho bóng đá nữ Hà Nội. Ảnh: Đ.H
Lên top