Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Dày đặc đại chiến

Derby Manchester là một trong những trận đại chiến của bóng đá Châu Âu cuối tuần này. Ảnh: Premier League
Derby Manchester là một trong những trận đại chiến của bóng đá Châu Âu cuối tuần này. Ảnh: Premier League
Derby Manchester là một trong những trận đại chiến của bóng đá Châu Âu cuối tuần này. Ảnh: Premier League
Lên top