Bóng bàn Việt Nam được "bơm doping" tài trợ 500 triệu đồng

Lễ tiếp nhận tài trợ từ ông Trần Cảnh Tuấn. Ảnh: Đ.H
Lễ tiếp nhận tài trợ từ ông Trần Cảnh Tuấn. Ảnh: Đ.H
Lễ tiếp nhận tài trợ từ ông Trần Cảnh Tuấn. Ảnh: Đ.H
Lên top