Bởi đó là thầy Park Hang-SON

Huấn luyện viên Park Hang-seo rất "son". Ảnh: D.P
Huấn luyện viên Park Hang-seo rất "son". Ảnh: D.P
Huấn luyện viên Park Hang-seo rất "son". Ảnh: D.P
Lên top