Bốc thăm AFC Champions League và AFC Cup: Các đại diện Việt Nam dễ thở

Ảnh: Hoài Thu
Ảnh: Hoài Thu
Ảnh: Hoài Thu
Lên top