Bộ trưởng VHTTDL thưởng nóng hai VĐV giành huy chương Paralympic 2016