Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện thăm các VĐV đầu xuân Đinh Dậu