Bộ trưởng thưởng “nóng” lực sĩ giành HCV Paralympic 2016 như Hoàng Xuân Vinh