Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch - Nguyễn Văn Hùng - được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021 - 2026). Ảnh: Bùi Lượng
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch - Nguyễn Văn Hùng - được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021 - 2026). Ảnh: Bùi Lượng
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch - Nguyễn Văn Hùng - được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021 - 2026). Ảnh: Bùi Lượng
Lên top