Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đẩy xe lăn cho người hùng cử tạ Lê Văn Công