Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng Hoàng Xuân Vinh